Política de privacitat i galetes

Aquesta informació s’adapta al Reglament General de Protecció de Dades d’obligat compliment des del 25 de maig del 2018.

Les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en el formulari existent a OnaCat.Ràdio (www.onacatradio.cat), compleix la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran només utilitzades per enviar un correu de contacte i no són emmagatzemades en lloc.

OnaCat.Ràdio recull determinades dades personals que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contestar a les seves sol·licituds, tals com peticions musicals, suggeriments o queixes.

Per accedir a la nostra pàgina web www.onacatradio.cat no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació sí és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria.

L’usuari que introdueixi les seves dades personals al formulari de contacte tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a info@onacatradio.cat.

No existeix cap cessió de dades a tercers. OnaCat.Ràdio. tan sols utilitza les dades per a les finalitats descrites a la clàusula 5.2 de les Condicions Generals d’ús i no cedeix dades a cap altra companyia. També informem a l’usuari que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per a gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i OnaCat.Ràdio, el desenvolupament del qual, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

OnaCat.Ràdio assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides. No obstant això OnaCat.Ràdio no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn a les dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar-lo o impedir-lo tot i adoptant-se les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’usuari pel què fa a la guàrdia i custòdia de les seves dades personals.

OnaCat.Ràdio utilitza galetes per a obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www.onacatradio.cat que sempre es poden consultar i utilitzar de forma anònima. Les galetes que utilitza OnaCat.Ràdio són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur.

Per últim, volem destacar que l’usuari és responsable de la veracitat de les seves dades.


Comments are closed.

Back to Top ↑