L’Editorial d’OnaCat.Ràdio (setembre, 2023).

La música en català viu actualment un moment de gran activitat i efervescència, però això no vol dir que no hi hagi aspectes dignes de ser examinats. En aquest article, realitzarem una mirada al moment actual de la música en català, analitzant-ne els reptes i les oportunitats que afronta, així com els aspectes que encara necessiten millora per aconseguir un desenvolupament sòlid i sostenible.

Un dels grans desafiaments que afronta la música en català és la manca de diversitat en la radiodifusió. Les emissores de ràdio tendeixen a repetir les mateixes cançons d’artistes populars, deixant poc espai per a nous talents i propostes musicals alternatives. Això limita la visibilitat i l’accessibilitat de molts músics en català, dificultant la seva promoció i creixement. Entre les poques excepcions la nostra emissora.

Foto: Liam D

Els festivals de música en català han jugat un paper clau en la promoció de la música en aquesta llengua. No obstant això, existeix una certa dependència excessiva d’aquests esdeveniments com a plataforma principal per als artistes. Això pot generar una pressió excessiva i una competència desfavorable, ja que molts músics es veuen obligats a encaixar en el format i les expectatives dels festivals per aconseguir visibilitat.

Un altre aspecte crític és la manca de suport institucional suficient per a la música en català. És necessari un compromís més fort per part de les institucions per promoure i fomentar la música en català a través de la creació de programes de suport financer, espais de formació i promoció, i la creació de plataformes de difusió adequades.

La digitalització ha canviat la manera en què consumim música, i la música en català no és una excepció. És fonamental abordar els reptes que això planteja, com la pirateria, la distribució desigual dels ingressos digitals i la competència global. Cal trobar solucions perquè els músics en català puguin beneficiar-se de les oportunitats que ofereixen les plataformes digitals sense perjudicar la seva sostenibilitat econòmica.

Encara que hi ha hagut alguns casos d’èxit de músics en català en l’escenari internacional, la visibilitat global de la música en la nostra llengua segueix sent limitada. Cal treballar per ampliar les oportunitats de promoció internacional, mitjançant estratègies de màrqueting, suport a les gires internacionals i col·laboracions amb artistes internacionals, per tal de fer arribar la música en català a públics més amplis i diversificats.

Tot i l’activitat i l’efervescència de la música en català en l’actualitat, és important ser conscients dels reptes i les àrees d’evolució que encara s’han de treballar. La diversitat en la radiodifusió, la dependència dels festivals, la manca de suport institucional, els reptes de la digitalització i la visibilitat internacional limitada són temes que requereixen atenció i accions concretes per aconseguir un futur més sòlid i prometedor per a la música en català. És essencial treballar col·lectivament, amb la implicació de músics, institucions, mitjans de comunicació i el públic en general, per donar suport i potenciar aquesta forma d’expressió cultural tan valuosa per a la identitat catalana.
Comments are closed.

Back to Top ↑