L’Editorial d’OnaCat.Ràdio

La música en català és una part fonamental del patrimoni cultural de Catalunya. Malgrat això, la seva promoció a través de les emissores de ràdio ha estat històricament limitada i desafiant. En aquest editorial, examinarem les barreres i els desafiaments que la música en català enfronta en l’àmbit radiofònic, així com els canvis necessaris per aconseguir una major visibilitat i reconeixement per aquesta forma d’expressió artística:

La falta d’oportunitats d’emissió: Les emissores de ràdio tendeixen a donar preferència a les cançons en altres idiomes, relegant la música en català a una presència marginal. Aquesta falta d’oportunitats d’emissió limita la visibilitat dels artistes i dificulta l’accés del públic a la música en català.

La manca de diversitat i exploració: Les emissores de ràdio sovint opten per una programació repetitiva i mainstream, deixant de banda la diversitat musical que ofereix la música en català. Això limita l’oportunitat de descobrir nous artistes i propostes musicals innovadores que enriqueixen la cultura catalana.

Les dificultats dels artistes emergents: Els artistes emergents en català troben dificultats per accedir a les emissores de ràdio, ja que aquestes tendeixen a centrar-se en artistes establerts i de renom. Això suposa una desavantatge per als artistes emergents que busquen exposar el seu treball i arribar a un públic més ampli.

La manca de suport institucional: La manca de suport institucional per part de les entitats i els organismes de govern per promoure la música en català a través de la ràdio contribueix a la seva invisibilitat. És essencial establir polítiques de suport i incentivació per a la difusió de la música en català, fomentant així la seva presència en les emissores de ràdio.

El paper del públic: El públic juga un paper clau en la promoció de la música en català a través de la ràdio. És necessari que el públic mostri un interès actiu i demandi una programació més diversa i representativa de la cultura musical catalana. Això pot generar un canvi en les preferències i les pràctiques de les emissores de ràdio.

Per aconseguir una millor promoció de la música en català a través de la ràdio, és imprescindible un canvi de paradigma en l’indústria radiofònica. És necessari un compromís ferm per part de les emissores de ràdio, les institucions i el públic per donar suport i visibilitat a la música en català. Només així es podrà gaudir d’un paisatge radiofònic més ric, divers i representatiu de la cultura musical catalana, donant l’oportunitat a tots els artistes de brillar i connectar amb el públic.

Per ara, ens haurem de conformar amb les petites dosis que ens ofereixen tant les emissores privades com les públiques, a excepció de la nostra emissora, OnaCat.Ràdio, l’única que emet les 24 hores del dia, música en català, tenint molt en compte, de manera especial, solistes i grups emergents. Ara, també només falta, que la resta d’agents involucrats (cases discogràfiques, promotores, artistes, institucions …), hi apostin.

Igual que és clar que un artista no pot actuar gratis o per una misèria, nosaltres tampoc no podem oferir el nostre servei gratuïtament. Molt ens queixem, però a l’hora d’invertir un mínim en promoció, mai no es pensa en una emissora de les nostres característiques. Som professionals com la resta i també ens agradaria sobreviure d’això, de la nostra feina.
Comments are closed.

Back to Top ↑