L’Editrorial d’OnaCat.Ràdio

En els últims anys, la preservació i promoció de la cultura catalana ha esdevingut un tema central en el debat sociopolític. Un dels elements més rics i expressius de la cultura catalana és la seva música, que ha estat una font constant d’inspiració i identitat per a la població. Tot i això, malgrat aquest ric llegat musical, molts ajuntaments han prestat una atenció limitada a la programació de música en català en els seus esdeveniments locals.

La música en català no només reflecteix l’essència de la cultura catalana, sinó que també contribueix a la diversitat cultural i artística d’un territori. És un mitjà poderós per transmetre les històries i les emocions d’un poble, connectant generacions i creant un lligam intangible entre la comunitat i la seva història. A més, fomenta la preservació de la llengua, ja que les lletres de les cançons poden ser una eina educativa i de promoció lingüística.

La música en català no es limita a un gènere específic; abraça una àmplia gamma de estils, des de la rumba catalana fins al folk, el rock i el pop. Artistes com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Els Pets i Manel han demostrat la diversitat i la qualitat de la música catalana al llarg del temps. Incorporar aquesta riquesa musical en els esdeveniments locals significa no només abraçar la pròpia identitat, sinó també donar suport als artistes locals i estimular la creativitat dins de la comunitat.

Les noves generacions també arriben amb força i amb una diferència important: molt formada, molt preparada. Hem de donar visibilitat a tots aquests nous talents emergents. Sense menystenir tots aquests circuits musicals (molts d’ells en format festival) que arriben a ser uns circuits tancats on un nombre determinat d’artistes van copant els cartells, hauríem de ser capaços de saber crear espais també per a la resta i aquí les administracions locals hi tenen un paper fonamental.

Programar més música en català als ajuntaments no només és una qüestió de preservació cultural, sinó també de suport a la indústria musical local. Donar als artistes catalans una plataforma per actuar als esdeveniments públics no només els proporciona visibilitat, sinó que també pot ser una oportunitat per al creixement de la seva carrera. A més, afavorir la música local contribueix a una economia cultural més robusta i sostenible.

La música té la capacitat de crear un sentiment d’unitat i pertinença. Quan les cançons en català es converteixen en part integral dels esdeveniments locals, es reforça la identitat cultural i es fomenta un sentiment de comunitat. Aquesta connexió emocional pot tenir un impacte positiu en la cohesió social i en la participació ciutadana.

Tot i els evidents avantatges, hi ha alguns desafiaments que els ajuntaments han de superar per incorporar més música de casa nostra a les seves programacions. Això inclou la necessitat de recursos financers, la recerca activa de talent local i la planificació cuidadosa dels esdeveniments. No obstant això, superar aquests obstacles pot ser una inversió en el futur cultural de la comunitat.

Programar més música en català als ajuntaments no només és una celebració de la riquesa cultural, sinó també una oportunitat per crear una comunitat més vibrant i cohesionada. A través de la música, les ciutats i pobles catalans poden preservar la seva identitat, estimular la creativitat local i afavorir la inclusió social. Així, instem als ajuntaments a considerar aquesta oportunitat com una inversió en el teixit cultural que fa única cada comunitat catalana.
Comments are closed.

Back to Top ↑